First purchase -10% Code: COCINELLA (not valid on sales)
Outside Europe: taxes and customs fees are not included.
 • Nederlands
 • Privacy

  Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

  bvba De Clippel - Cocinella hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens.

  Cocinella-website is vrij te bezoeken en daarbij kan je informatie raadplegen, onder meer over onze winkel, zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Als je echter overgaat tot het aankopen van producten uit onze webshop, dan dien je jezelf te registreren en persoonlijke informatie (waaronder naam, adres en e-mailadres) in te vullen. Deze verplicht in te vullen gegevens worden aangeduid met een *. Alvorens tot een aankoop over te gaan, dien je akkoord te gaan met ons cookiebeleid.

  Cocinella verzamelt de door jouw verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening  gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

  De informatie wordt verzameld met oog op:

  - het correct kunnen afhandelen van jouw aankopen of bestellingen

  - het verwerken van jouw online aankopen in het ons computersysteem

  - het voeren van de financiële administratie door Cocinella

  - het verstrekken van de door jouw gevraagde informatie

  - marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail,…)

  Cookies

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Wij maken gebruik van zowel First Party cookies als Third Party cookies. U dient uw goedkeuring te geven voor het gebruik van cookies.
  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

   Uw persoonsgegevens

  Je kan jezelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan je je schriftelijk richten tot bvba De Clippel - Cocinella - Stationsstraat 21 - 9300 Aalst.

  Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

  - Je beschikt over de mogelijkheid om, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan bvba De Clippel - Cocinella - Stationsstraat 21 - 9300 Aalst. De schriftelijke mededeling te bekomen van jouw persoonsgegevens.

  - Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  - Je  kan op elk ogenblik vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van Cocinella verwijderd worden. Je kan je hiervoor wenden tot de klantendienst van De Kinderplaneet via [email protected]

  Door de website van Cocinella te gebruiken, aanvaard je de op dat ogenblik geldige privacy beleid en gebruikersvoorwaarden. Cocinella behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacy beleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

  De privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

  Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u op http://www.privacy.fgov.be/.

  COCINELLA / 5 - 4,9 Reviews @ GOOGLE