First purchase -10% Code: COCINELLA (not valid on sales)
Outside Europe: taxes and customs fees are not included.
 • Nederlands
 • Verzenden & retourneren

  We streven ernaar om de artikelen die voorradig zijn zo snel mogelijk te leveren, binnen de 2 - 5 werkdagen. Sommige artikels hebben een langere levertermijn. Dit staat vermeld bij het artikel. 

  Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland ea........ via Bpost 

  Voor alle artikelen die wel verzonden kunnen worden:

  - Voor Belgie, bedragen de verzendingskosten 8 Euro voor een aankoopbedrag kleiner dan 50 Euro, vanaf 50 Euro is de levering gratis. (tot 2kg)

  Tevens kan je ervoor kiezen om de aangekochte artikels gratis te komen afhalen in onze winkel. (Stationsstraat 21 - 9300 Aalst) 


  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Cocinella.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Cocinella  was geboden.

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Cocinella .
  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Cocinella te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

  Wanneer een pakket niet geleverd kan worden omwille van een foutief opgegeven adres of wanneer een pakket niet binnen de bepaalde termijn werd afgehaald op het afhaalpunt, wordt het pakket automatisch terug naar onze winkel gestuurd. Voor een tweede verzending worden er verzendkosten in rekening gebracht ongeacht de totale kost van de bestelling. De verzendkosten worden bepaald door de prijzen die onze koeriersdiensten hanteren om een pakket naar het betreffende land te sturen. Zodra wij de betaling van de verzendkosten ontvangen hebben, sturen wij het pakket onmiddellijk terug op.

  Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

  De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant bv De Clippel, Cocinella, Stationsstraat 21 - 9300 Aalst 0032 785 675, [email protected]  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  

  Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan bvba De Clippel. heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Cocinella, Stationsstraat 21 - 9300 Aalst.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

  Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Cocinella zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De klant is ook verantwoordelijk om het te retourneren product in een veilige en stevige verpakking naar ons terug te sturen. Voor beschadigingen die opgelopen zijn tijdens het proces van de retourzending wordt de verzender verantwoordelijk geacht.

  Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  Elk onvolledig, beschadigd of bevlekt teruggestuurd product zal niet worden terugbetaald.

  De terugbetaling van de teruggestuurde producten, inclusief de aanvankelijke leveringskosten als ze in de factuur inbegrepen waren, zal ten laatste binnen 14 werkdagen na ontvangst door Cocinella plaatsvinden. De terugbetaling geldt echter niet voor de kosten voor het opnieuw versturen van producten.

  *** Deze kosten blijven ten laste van de klant.


  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Cocinella alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Cocinella op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Cocinella wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Cocinella   geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

  Cocinella betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

   

  COCINELLA / 5 - 4,9 Reviews @ GOOGLE